Miroslav Duša

Miroslav Duša


loutky

Dátum narodenia: 11.02.1960
Vzdelanie: 1986 absolvoval Divadelnú akadémiu múzických umení v Prahe, Česká republika, zameranie: bábkarska scénografia a technológia

Profesijná kariéra

 • 2012 – pedagóg VŠMU Bratislava
 • 2002 – slobodné povolanie
 • 2000 – spoluzakladateľ Združenie priateľov bábkového divadla a filmu
 • 1995-2002 – vysokoškolský pedagóg, VŠMU Bratislava, Bábkarská katedra - špecializácia: scénografia a technológia bábok
 • 1994 – spoluzakladateľ divadla Teátro Neline
 • 1991-1994 – vedúci bábkového filmu, filmové štúdio Atan, Slovensko
 • 1986-1989 – výtvarník, filmové štúdia Prometeus, Krátky film Praha, ČR

Výstavy

 • 2012 – ANIMO – Poľsko, Budmerice - Slovensko
 • 2000-2001 – Výstava slovenských bábkového divadla - 50 rokov profesionálnej činnosti, Múzeum bábkových kultúr, Chrudim, Česká republika
 • 2000 – výstava bábok Montreal - Kanada
 • 1999 – putovná výstava „Bolo nebolo ....“ Bibiana - Medzinárodný dom
  umenia pre deti – Slovensko - Svetová výstava EXPO´98 Lisabon,
  návrh a výroba počítačom riadenej figuríny Vasco de Gama
  Výstava „Čo je čas?“ Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti,
  Slovensko

Filmové a televízne aktivity

 • Studio Goldfilm – Munchen, Nemecko, Štúdio Prométeus, Krátky film Praha,
  Česká republika, Sýria TV, Filmové štúdio Koliba, Slovensko, Slovenská televízia

Divadelná činnosť

 • Slovensko: bábkové divadlá - Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina,
  Nita Teátro Neline, Bibiana, Slovenská filharmónia, Ludus, Divadlo Piki Medzinárodné divadlo pantomímy M. Sládka
 • Česká republika: Medzinárodný Insitút bábkových kultúr - Praha
  Divadlo loutek Ostrava, Pardubice, Český Těšín
 • Chorvátsko: Dječie kazalište Osijek
 • Slovinsko: Ljubljana
 • Poľsko: Scéna Lalková
 • Workshop: Slovensko, Arménsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko

PETARDA PRODUCTION a. s.
Olbrachtova 29/961
710 00 Slezská Ostrava
+420 596 618 934