vaclav postranecky

Václav Postránecký


Drak

DRAK hrozivý strážce území kolem Dračí skály, který chrání své soukromí před lidmi a nechtěně je straší svými strašidelnými zvuky, které vydává po snědení pokrmů připravených svým sluhou Blivajzem a vdechnutí prachu v neuklizené Dračí jeskyni. Drak se stane blízkým přítelem Adélky a Janka a pomůže jim zlomit kletbu, kterou kdysi on sám uvalil na obě království a která brání jejich lásce. Drak je loutka v nadživotní velikosti ovládaná loutkoherci.

PETARDA PRODUCTION a. s.
Olbrachtova 29/961
710 00 Slezská Ostrava
+420 596 618 934